Good things happen
to those who go for it

Effektiv stressbehandling - Skift fokus med metakognitiv stresscoaching

Føler du dig stresset?
Oplever du, at det er svært at holde fokus og koncentrere dig om det, du er i gang med, fordi dine tanker kører i ring? Vågner du ofte, og bekymrer du dig den halve nat – uden at finde en løsning eller et svar?

Vidste du, at det er muligt at genvinde kontrollen over din opmærksomhed, så bekymringerne ikke har kontrol over dig?

Har du nogensinde været tilskuer til din egen tankeproces? Og har du nogensinde spurgt dig selv, hvad du får ud af at bekymre dig?

I et metakognitiv forløb hos Coachingzonen lærer du at:

  • Skabe bevidsthed om de tanker, der trigger dine bekymringer
  • Reducere den tid, du bruger på at bekymre dig
  • Tage kontrol over din opmærksomhed, så den ikke længere er fikseret på bekymringer
  • Installere en STOP knap, så du kommer ud af bekymringscentrifugen

Vi har ikke fokus på din historie og dine tankers indhold - eller det, du oplever, er årsagen til din nuværende stresstilstand. Vi fokuserer udelukkende på, at du genvinder kontrollen over din opmærksomhed.

Stop bekymringerne - og du stopper stress

Metoden og de værktøjer, du får, er så effektive, at du efter blot 3-5 samtaler vil mærke en ændring i din tilstand og dine handlemønstre, fx ved at du proaktivt:

  • Afgrænser tidsrummet med bekymringstanker
  • Flytter fokus til det, der sker i livet – uden for dit hoved
  • Træffer hurtigere beslutninger og handler på tingene – uanset tankernes dagsform

Du kan bestille enkeltstående samtaler eller købe rabat-klippekort til et forløb. For de fleste mennesker er 5 klip nok til at stoppe stress. Sessionerne afholdes hos Coachingzonen i Hillerød, Hvidovre, Valby og Frederiksberg, på din arbejdsplads eller pr. telefon.

Bekymringscentrifugen er en tidsrøver – stop den nu!

Mange mennesker har den overbevisning, at det er nødvendigt at bekymre sig - eller at det ligefrem nytter noget at bekymre sig.

Den slags overbevisninger fanger dig og holder dig fast i en slags bekymringscentrifuge. Den kan køre derudaf i én uendelighed – i minutter, timer, dage, uger eller måske månedsvis. Uden endestation – uden bremsepedal – uden en stop knap. Dét stjæler en masse af din tid og en bunke energi - uden at du kommer nogen vegne.

Neden for kan du læse historier fra det virkelig liv, hvor kunder fortæller hvad de fik ud af de metakognitive værktøjer og øvelser til at kontrollere opmærksomheden.

Bekymringer og stress

Ifølge banebrydende forskning er den største kilde til stress overtænkning, bekymring og konstant fokusering på mulige trusler i hverdagen – i privat- eller arbejdslivet. Når vi bruger mange timer dagligt på at spekulere og bekymre os, bliver energikontoen tappet – og livsglæden påvirket.

Alle mennesker har mange tanker! Hjerneforskerne siger, at vi har et sted mellem 60.000 og 90.000 tanker om dagen. Størsteparten af dem er godt nok ubevidste, og kun ca. 10% af dem kommer op til overfladen; op i din bevidsthed.

Tag kontrollen over din opmærksomhed

Du kan på ingen måde styre hvad det er for tanker, der dukker op, og om de er positive eller negative. Men du styrer, om du giver en specifik tanke opmærksomhed eller ej. Giver du en negativ tanke særligt fokus, så kommer du ind i en slags bekymringscentrifuge, og du vil helt givet opleve, at din tilstand og dit humør bliver påvirket efter relativt kort tid. Kender du de der negative tanker, der ofte indledes med et: ”Åh nej, hvad nu hvis…”?

Den metakognitive metode er effektiv

Ophavsmanden hertil er Adrian Wells; en britisk psykolog og professor ved universitetet i Manchester. Han arbejder ud fra devisen om, at alle tanker er lige, og målet er at lære at skabe et andet forhold til sine tanker. Det handler ikke om at ændre de negative til positive. Det handler snarere om at lade tankerne være – og ikke gøre noget ved dem.

Artikler - om stress og bekymringer

Bekymringscentrifugen er en tidsrøver, der skaber stress

Trigger-tanke-toget


Historier fra det virkelige liv...

Marianne

Da jeg blev introduceret til værktøjerne, virkede det lidt for banalt i forhold til min egen tilstand. Jeg var midt i en meget opslidende bekymringscentrifuge.

Efter at jeg fik fordøjet og trænet metoderne, knækkede jeg dog ret hurtigt koden til at få ro og slippe bekymringerne.

Fra at det fyldte konstant, kan jeg nu parkere det og være bevidst om, hvornår jeg giver det lov til at fylde. Inden for 1 uge efter første samtale havde værktøjerne effekt. Det har givet nyt overskud og lettelse.

Det er ligesom om, at der er noget fundamentalt i mit mindset, der har ændret sig, når jeg mærker ”bekymringstilstanden” komme snigende. Så dukker denne nye gode ven ”STOP” knappen op - og guider mig væk fra centrifugen.

Før fyldte bekymringerne non stop, og jeg havde en fornemmelse af, at jeg nærmest gik i selvsving.

Bevidstheden om, at jeg har en meget effektiv løsning til at stoppe bekymringer, gør jo, at jeg har mere overskud og kan fokusere på andre ”virkelige ting”, for det andet er ”jo bare tanker”.

Jeanette

Inden jeg startede i forløb hos Henriette, havde jeg bekymringer og uro i kroppen, som kom og gik døgnet rundt. Det var meget ubehageligt. Og det gjorde mig nervøs og trist.

Under første samtale fik jeg en øvelse, der lærte mig ikke at gå ”ind i mine tanker”. Jeg formåede ret hurtigt – faktisk allerede indenfor 2 dage - ikke at “gå” ind i mine tanker og køre med i den negative ”centrifuge”. I første samtale lærte jeg også en fokus øvelse at kende. Det gav så meget mening, proaktivt at flytte min opmærksomhed.

Under anden samtale med Henriette lærte jeg at nedbringe den tid, jeg brugte på at bekymre mig. Kun kort tid efter anden samtale forsvandt mine bekymringer stort set. Eller rettere - bekymringerne stjal ikke længere min opmærksomhed, og min energi.

Jeg oplever nu, at jeg har kontrol over min opmærksomhed, så bekymringerne ikke kontrollerer mig, min tilstand, mit humør.

Jeg har fået det bedre og er taknemmelig for, at Henriette lærte mig disse teknikker. Dette forløb har helt sikkert givet mig mere livsværdi.

Alle samtaler og forløb hos Coachingzonen gennemføres af stressekspert, Henriette Høeg. Hun er certificeret MINDStrain coach og metakognitiv stresscoach, og har mere end 12 års praksis erfaring. Henriette benytter værktøjer fra NLP, Positiv Psykologi, Kognitiv og Metakognitiv Psykologi.

Vil du vide mere om, hvordan du kan få hjælp via metakognitiv stresscoaching?

Kontakt Henriette