Live for today,
dream of tomorrow

Til virksomheder

 • Overbelastning

Stressrådgivning

I et stressrådgivningsforløb vil den overbelastede medarbejder i begyndelsen modtage konkret rådgivning. Dernæst vejledning og støtte. Når symptomerne er aftaget, energien er vendt tilbage, og der er tegn på, at der igen er ressourcer til at arbejde kognitivt, vil de sidste sessioner i forløbet have karakter af coaching/stresscoaching.

I stressrådgivningsforløbet er fokus på at:
 • Rådgive medarbejderen om afstressning - fysisk, mentalt og følelsesmæssigt
 • Rådgive/vejlede medarbejderen i at bygge sig selv op igen - blive symptomfri - og undgå stresskollaps
 • Støtte medarbejderen i at skabe erkendelser om sine vaner og strategier
 • Hjælpe medarbejderen med at vende tilbage til jobbet - og fastholde balancen i arbejdslivet fremadrettet
 • Coache/sparre med medarbejderen om at bruge de nye vaner og strategier i arbejdslivet
 • Følge op på medarbejderens evne til at fastholde den nye kurs i hverdagen
Antal sessioner og form:

10-15 (plus opfølgning). Foregår 1:1

Stressrådgivningsforløbets indhold, trin for trin:
 • Restitution
 • Afstressning
 • Opbygning og styrkelse af modstandskraft
 • Indsigter og erkendelser
 • Implementering og forankring af ny kurs
 • Opfølgning

Målgruppe:

 • Alle, der oplever at have været overbelastet i lang tid.
 • Alle, der oplever at have været i en længerevarende stress tilstand.
 • Alle, der har alvorlige stresssymptomer.
Symptomer & tilstand

Der kan være mange tegn – både fysiske, følelsesmæssige og adfærdsmæssige symptomer - på, at kroppen er overbelastet.

 • Fysiske symptomer: spændinger, smerter, infektioner, søvnforstyrrelser, fordøjelsesproblemer, forværring af kroniske lidelser
 • Følelsesmæssige symptomer: nervøsitet, aggression, frustration, lav selvfølelse, sårbarhed over for kritik, følelse af utilstrækkelighed
 • Adfærdsmæssige symptomer: øget tendens til fejl, social tilbagetrækning, øget indtag af medicin og stimulanser, øget sygefravær

Udbytte

 • Viden om stress: symptomer, faktorer, årsager, hormoner, nevesystemet
 • Viden om og værktøjer til at skabe en praksis med afstressning, restitution og optankning
 • Indsigt i og erkendelse af vaner, mønstre, strategier og årsager/triggere til egen stress
 • Værktøjer til at forebygge, spotte, afhjælpe og håndtere stress fremadrettet
 • Værktøjer til at holde balance, skabe gode tilstande og optimere sin trivsel fremadrettet

For mere information eller tilbud på trivselsoptimering, stressforebyggelse og stresshåndtering til virksomhedens medarbejdere kontakt Coachingzonen.

Kontakt