Live for today,
dream of tomorrow

Til virksomheder

 • Kollaps

Stressrådgivning til sygemeldte, i kollaps:

Den sygemeldte medarbejder modtager i begyndelsen konkret rådgivning om restitution og afstressning, som afprøves og praktiseres løbende. Herefter modtager den sygemeldte medarbejder vejledning og støtte. Når stresssymptomerne er aftaget, energien er vendt tilbage, og der er tegn på, at medarbejderen igen har ressourcer til at arbejde kognitivt, vil den sidste del af forløbet have karakter af coaching/stresscoaching. Forløbet afsluttes med indslusning på arbejdspladsen og opfølgning.

I stressrådgivningsforløbet, til sygemeldte, er fokus på at:
 • Rådgive sygemeldte medarbejdere om restitution og afstressning - fysisk, mentalt og følelsesmæssigt
 • Støtte/vejlede sygemeldte medarbejdere i at bygge sig selv op igen - og blive symptomfri
 • Støtte den sygemeldte medarbejder i at skabe erkendelser om egne vaner og strategier
 • Støtte den sygemeldte medarbejder i at erkende sine ”triggere” til stress
 • Hjælpe den sygemeldte medarbejder med at lægge en plan for at vende tilbage til jobbet
 • Coache/sparre med den sygemeldte medarbejder om at bruge de nye vaner og strategier i arbejdslivet – og holde balancen fremadrettet
 • Følge op på medarbejderens evne til at fastholde den nye kurs
Antal sessioner og form:

10-15 (plus opfølgning). Foregår 1:1

Rådgivningsforløbets indhold, trin for trin:
 • Længerevarende restitutionsforløb
 • Længerevarende afstressningsforløb
 • Opbygning fysisk, psykisk og mentalt
 • Styrkelse af modstandskraft og robusthed
 • Indsigter og erkendelser
 • Planlægning af tilbagevenden til jobbet
 • Implementering og forankring af ny kurs
 • Opfølgning efter tilbagevenden til jobbet

Målgruppe:

Stresssygemeldte medarbejdere.

Symptomer & tilstand

I tiden op til et stresskollaps kan tegnene være kronisk træthed, ildebefindende, besvimelse, hukommelsessvigt, angsttilfælde og grådanfald.

Udbytte

 • Viden om stress: symptomer, faktorer, årsager, hormoner, nevesystemet
 • Viden om og værktøjer til at skabe en praksis med afstressning, restitution og optankning
 • Indsigt i og erkendelse af vaner, mønstre, strategier og årsager til egen stress
 • Værktøjer til at forebygge, spotte, afhjælpe og håndtere stress fremadrettet
 • Værktøjer til at holde balance, skabe gode tilstande og optimere sin trivsel fremadrettet

For mere information eller tilbud på trivselsoptimering, stressforebyggelse og stresshåndtering til virksomhedens medarbejdere kontakt Coachingzonen.

Kontakt