Stop før det bliver rødt!

Stress påvirker effektivitet og produktivitet og koster din virksomhed store summer både før, under og efter en stresssygemelding. Tag stressen i opløbet! Før bundlinjen bliver rød…

Din næste stresssygemeldte medarbejder koster kr. 449.669,-

- Spar mere end kr. 400.000,- ved at tage stress i opløbet!

 • Skræddersyet trivselssamarbejde i virksomheden, reducerer antallet af alvorlige stresstilfælde og langtidssygemeldinger
 • Trivselssparring til medarbejderne bare én dag om ugen, i virksomheden, gør en forskel
 • Når stress stoppes, inden bare én medarbejder sygemeldes, sparer virksomheden mere end kr. 400.000,-
 • Tidlig indsats handler om at fokusere på trivsel - og afhjælpe akut stress, i tide.

Jeg vil gerne høre mere om tidlig indsats i virksomheden

Macbook Video Underlay

Hvad er tidlig indsats?

Tidlig indsats handler om at tage stress i opløbet. Når medarbejdere, kollegaer og ledere reagerer på de første stresssymptomer og -tegn, minimeres risikoen for, at det udvikler dig til alvorlig stress og omkostningstunge langtidssygemeldinger.
Hus - tidlig indsats
Tidlig indsats - Flow

Trivselssparring giver medarbejderen bevidsthed om strategier til at fremme og fastholde trivsel, og værktøjer til at forebygge stress fremadrettet.

Tidlig indsats - Belastning

I ”Tilbage på sporet” samtaler får medarbejderen viden og værktøjer til at stoppe en akut stressbelastning. Fokus er også at forebygge længerevarende stress og sygemelding.

Overbelastning

Stressrådgivning til medarbejdere, der har alvorlige symptomer pga. længerevarende stress.

Kollaps

Stressrådgivning til sygemeldte medarbejdere.

Tidlig indsats i praksis

Coachingzonen skræddersyr en fleksibel løsning, der matcher din virksomheds aktuelle behov, hvor fokus er på både at forebygge og stoppe stress, inden det eskalerer og bliver til langtidssygemeldinger.

Trivselssamarbejde in house

 • Coachingzonen står til rådighed ½ eller en hel dag om ugen, i virksomheden.
 • Medarbejderne bestiller tid til individuelle samtaler, hvor fokus er på trivsel og forebyggelse af stress.
 • Samtalerne er aktuelle for medarbejdere på husets øverste etager; medarbejdere i ”flow” – og medarbejdere, der viser tegn ”belastning”.
 • Medarbejdere, der kommer tilbage fra sygemelding, kan også have gavn af opfølgningssamtaler for at undgå tilbagefald og gen-sygemelding.

Individuelle forløb in house

Som supplement til trivselssamarbejdet. Til medarbejdere, der har brug et individuelt samtale-forløb, i en periode.

Fordele ved tidlig indsats

Der er store fordele ved, at din virksomhed tilbyder samtaler både til medarbejdere, der trives – og til medarbejdere, der oplever at være i en akut belastningstilstand og har brug for hjælp til at komme tilbage på sporet.

 • Lav effektivitet undgås
 • Antallet af stresssygemeldinger reduceres
 • God signalværdi til medarbejderne – trivsel vægtes højt og stress er et fælles anliggende
 • Medarbejderne bliver klædt på til at forebygge og håndtere stressende situationer fremadrettet

Klippekort til individuelle samtaler

Udover trivselssamarbejde in house, hvor Coachingzonen står til rådighed en ½ eller en hel dag om ugen, er der andre muligheder, når din virksomhed ønsker at gøre en indsats for medarbejdertrivslen og forebyggelse af stress.

Klippekort til individuelle samtaler

 • Virksomheden køber et klippekort, som alle medarbejdere/ledere kan benytte.
 • Hver gang en medarbejder/leder bestiller tid til samtale, afregnes med et klip.
 • Prisen på klippekortet afhænger af volumen.
  Fx 10 klip, 50 klip eller 100 klip
 • Klippekortet udstedes specifikt til samtaler i virksomheden – eller til samtaler i Coachingzonens lokaler.

Samtalernes indhold

Forebyggelse og håndtering af stress på arbejdspladsen. Fx.

 • Flow og brug af personlige styrker
 • Struktur på arbejdsdagen
 • Prioritering af arbejdsopgaver
 • Konflikthåndtering
 • Proaktivitet og ansvar
 • Bremse akut stress

Forebyggende servicetjek

1 samtale + 1 opfølgningssamtale

Til alle i virksomheden eller fx til alle medarbejdere i en bestemt afdeling, i en given periode.

Formålet med servicetjek:

 • Øge medarbejdernes bevidsthed om strategier til at fremme og fastholde trivsel.
 • Give medarbejderne værktøjer til at forebygge stress fremadrettet.
 • Arbejde med en konkret, personlig målsætning, der fremmer trivsel og forebygger stress.

Tidlig indsats koster? JA!

… men ikke i forhold til mistrivsel og sygemeldinger

Hvad tror du koster mindst?

At gøre en tidlig indsats mod stress - eller at have en medarbejder sygemeldt i 3 måneder?

449,669,-
Mistrivsel,
stress og sygemelding

En stresssygemeldt medarbejder

 • Ansat på kontor.
 • Med løn på 30.000,- + pension, feriepenge og øvrige lønomkostninger.
 • Sygemeldt i 3 mdr.
 • Med nedsat arbejdskapacitet i tiden op til stresssygemelding.
 • Med omkostning til ½ ekstra ressource (internt/eksternt) under sygefravær og forventet produktionstab.
 • Under indslusningsperioden (estimeret til 12 uger ved 3 måneders sygefravær) nedsat arbejdsevne og produktionstab som følge heraf.

Koster virksomheden kr. 449.699,-

24.995,-
In house trivselssamarbejde,
der fokuserer på forebyggelse

Tidlig indsats - tag stress i opløbet

Allerhelst inden - og ellers når - en akut stressbelastning identificeres, står Coachingzonen til rådighed in house.

 • Medarbejderen får tilbudt et individuelt forløb på op til 10 samtaler.
 • Medarbejder og rådgiver mødes i virksomheden hver eller hver anden uge, i en periode.
 • Medarbejderen får viden og værktøjer til at stoppe en akut stressbelastning, og fokus er også at forebygge længerevarende stress og sygemelding.

Koster virksomheden kr. 24.995,-

Kilde: Analysen er udarbejdet af Rikke Gade, Strategisk Arbejdsmiljø til brug for Coachingzonen, Henriette Høeg. September 2017. © Coachingzonen

JA TAK!

Jeg vil gerne bede om mere information om trivselssamarbejde og tidlig indsats mod stress i virksomheden.

Venligst udfyld felterne og send din forespørgsel til Coachingzonen.
Du får svar hurtigst muligt.

Coachingzonen
Henriette Høeg, Stressrådgiver og Trivselskonsulent
T: 6186 8611
E: hh@coachingzonen.com
W: www.coachingzonen.com