Skab TRIVSEL – afhjælp og forebyg stress i virksomheden

Det er dyrt - økonomisk og personligt - at lade være!

Omkostningerne ved at optimere trivslen og forebygge stress er små i forhold til konsekvenserne ved ikke at gøre noget. Konsekvenserne ved mistrivsel og længerevarende stress er blandt andet sygefravær og afskedigelser.

Coachingzonen arbejder med en målrettet indsats for at højne trivsel og arbejdsglæde, samt forebygge og afhjælpe stress.

Trivselssparring

til medarbejdere, der trives og ønsker at forebygge stress

Målgruppe

Alle, der ønsker et ”servicetjek” af deres trivsel og tilstand, for at forebygge stress.

Udbytte

Viden og konkrete værktøjer til at optimere trivsel og forebygge stress.

Indhold

Skabe bevidsthed om nuværende vaner og strategier til at fremme og fastholde trivsel. Værktøjer til at optimere trivsel og forebygge stress.

Læs mere & bestil

Tilbage på sporet samtale

til belastede medarbejdere

Målgruppe

Alle, der mærker de første symptomer eller tegn på at være kommet væk fra flow, balance og trivsel.

Udbytte

Værktøjer til at geare ned oven på kort tids belastning, genskabe balancen fysisk, følelsesmæssigt og mentalt – og komme tilbage på sporet.

Indhold

Værktøjer til at stoppe belastningen, skabe bevidsthed og forebygge længerevarende stress.

Læs mere & bestil

Stressrådgivning

til overbelastede medarbejdere

Målgruppe

Alle, der har alvorlige stress- symptomer og oplever at have været overbelastet i lang tid.

Udbytte

Viden om stress og afstressning. Værktøjer til afhjælpe og håndtere stress nu og her. Viden og værktøjer til at forebygge stress fremadrettet.

Indhold

Værktøjer til at stoppe overbelastningen, genskabe balancen, skabe bevidsthed og forebygge stresskollaps.

Læs mere & bestil

Stressrådgivning

til sygemeldte medarbejdere, i kollaps

Målgruppe

Stresssygemeldte medarbejdere med alvorlige stresssymptomer.

Udbytte

Viden om stress og afstressning. Værktøjer til afhjælpe og håndtere stress nu og her. Viden og værktøjer til at forebygge stress fremadrettet.

Indhold

Afstressning og restitution. Opbygning fysisk, følelsesmæssigt, mentalt. Genskabe balancen og vende tilbage til virksomheden.

Læs mere & bestil

Hvorfor?

- Det er dyrt - økonomisk og personligt - at lade være!

Trivsel er lig med arbejdsglæde. Arbejdsglæde er lig med FLOW.

Når medarbejdere trives og har en god tilstand fysisk, mentalt og følelsesmæssigt, har de god adgang til personlige styrker og ressourcer.

Når medarbejdere bruger deres styrker og ressourcer optimalt, er der grobund for initiativ, ansvar og motivation.

Motivation fører til effektivitet, god performance - og oplevelsen af at gøre en forskel, have værdi og at tingene giver mening.

Når medarbejdere føler, at de har værdi og gør en forskel, bliver de glade...

Hvad koster det at lade være...

  • Det koster ca. 500.000 kr. at erstatte en sygemeldt akademisk medarbejder
  • Stress koster 1 ½ million ekstra fraværsdage om året
  • 430.000 danskere – svarende til 10-12 % lider af alvorlig stress
  • Ubehandlet stress udløser over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser
Kilde: www.stressforeningen.dk