Live for today,
dream of tomorrow

Til virksomheder

 • Flow

Trivselssparring

I et trivselssparringsforløb, hvor medarbejderen som udgangspunkt er ressourcefuld og i balance, tilbydes klassisk coaching/business coaching/mentoring og sparring afhængig af hvad medarbejderen har behov for.

I trivselssparringsforløbet er fokus på:
 • Medarbejderens trivselstilstand
 • Medarbejderens personlige ressourcer, kompetencer og styrker
 • Medarbejderens evne til at skabe og fastholde gode flow tilstande i løbet af arbejdsdagen
 • Medarbejderens gode forebyggende vaner og strategier
 • Medarbejderens evne til at holde balancen mellem arbejdsliv og privatliv
 • Fastholdelse af trivsel
Antal sessioner og form: 1-5

Foregår 1:1 eller evt. som gruppesessioner.

Målgruppe:

 • Alle medarbejdere, der med jævne mellemrum ønsker et ”servicetjek” af deres tilstand og trivsel.
 • Alle medarbejdere, som ønsker at sætte forebyggelse af stress på dagsordenen og fremme trivsel.
 • Alle medarbejdere, som ønsker at fastholde eller optimere deres trivsel.
 • Alle medarbejdere, der kommer tilbage fra en stresssygemelding og har brug for at blive holdt på sporet løbende for at fastholde trivsel og undgå tilbagefald.
Symptomer & tilstand

Der er mange tegn på, at medarbejdere trives på arbejdspladsen. Det være sig godt humør, god energi, overskud til at klare arbejdsdagens udfordringer, initiativ, proaktivitet, high performance og motivation.

Udbytte

For medarbejderen:
 • Bevidsthed på egne styrker og brugen af dem i arbejdslivet
 • Viden om flow og værktøjer til at fastholde den gode trivselstilstand
 • Viden og værktøjer til at forebygge mistrivsel og stress
For virksomheden:
 • Opnå og fastholde god kommunikation og samarbejde medarbejdere imellem
 • Opnå og fastholde trivsel som fundament for god performance, kreativitet, innovation, motivation
 • Undgå mistrivsel, ubalance og stress
 • Undgå sygemeldinger
 • Undgå afskedigelser, som følge af mistrivsel og langtidssygemeldinger

For mere information eller tilbud på trivselsoptimering, stressforebyggelse og stresshåndtering til virksomhedens medarbejdere kontakt Coachingzonen.

Kontakt